X
GO

Schoon water is van levensbelang

In het oosten van Kameroen ligt de stad Bertoua met ongeveer 300.000 inwoners. Het waterleidingsysteem is sterk verouderd en toegankelijk voor minder dan 20% van de inwoners. Water is er genoeg maar aan schoon drinkwater is een groot gebrek. Het project ‘Schoon water voor Bertoua Kameroen’ helpt de bewoners van Bertoua en omgeving aan schoon drinkwater. Dit wordt gedaan door drinkwaterplaatsen aan te leggen en de bevolking te trainen in beheer, onderhoud, hygiëne en sanitatie. Door het schone drinkwater is de kindersterfte afgenomen, de volksgezondheid toegenomen en is er een levendige economie rondom de drinkwaterplaatsen ontstaan. Gebruikers zelf verantwoordelijk laten zijn voor hun watervoorziening is het uitgangspunt. Vanuit Nederland brengen we naast geld, kennis en organisatiestructuur naar Kameroen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door lokale bedrijven en organisaties in Kameroen.


Tot 2020
Het project ‘Schoon water voor Bertoua Kameroen’ stopt in 2020 als alle lokale waterbesturen zijn geïnstalleerd en voor iedere plaats een gedegen beheer- en onderhoudsplan is inclusief financiële ondersteuning van de lokale overheid.

Stand van zaken

In de afgelopen 16 jaar zijn 53 drinkwaterplaatsen aangelegd vanuit het project ‘Schoon water voor Bertoua Kameroen’. Voor elke plaats wordt een lokaal waterbestuur getraind en aangesteld. Een waterbestuur bestaat uit een comité van vooral vrouwen die verantwoordelijkheid is voor de drinkwaterplaats. Gebruikers betalen een klein bedrag voor water en dragen daarmee bij in de reparatie- en renovatiekosten. Lokale overheden hebben toegezegd een financiële bijdrage per drinkwaterplaats te gaan doen om groter onderhoud en renovatie in de toekomst te financieren. Er worden nu geen nieuwe drinkwaterplaatsen meer aangelegd. De aandacht gaat naar het trainen van de waterbesturen, beheer/onderhoud en renovatie en de afspraken met lokale overheden.

De laatste € 75.000

Om het project goed af te sluiten en de drinkwaterplaatsen volledig over te dragen aan de gebruikers is nog € 75.000 nodig. Met dit geld worden de waterbesturen getraind, een reparatie- en reserveonderdelen service opgezet, de bestaande drinkwaterplaatsen gerenoveerd en kennisoverdracht vanuit Nederland georganiseerd.